Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

NVC

Ekonomer och samhällsvetare i årskurs 3 som läser kursen Ledarskap och organisation fick besök av Eva Kjell från kommunens HR-avdelning som berättade om konflikthantering. Eleverna fick ta del av NVC-modellen som står för Nonviolent Communication. Modellen går ut på att fokusera på observation, känsla, behov och önskemål istället för värderingar, tankar, strategi och hot/krav. Teorin bakom NVC är förhållandevis enkel men att förstå NVC teoretiskt är en sak … att faktiskt kunna använda modellen är en annan. Förutom träning kräver modellen både empati och ärlighet för att den skall fungera.

Exempelbild