Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Övrig personal

Övrig personal som inte är lärare inom gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Telefon

Stefan Ekvall

Områdeschef för gymnasie- och vuxenutbildningen

0709-88 86 12

Anders Jonasson

Rektor - Gymnasiet Ro1

0479-52 85 31

Anna Nordqvist

Rektor - Gymnasiet Ro2

0479-52 85 77

Marie Olsson

Bitr. rektor - Gymnasieskolan

0709-88 85 40

Elna Svensson

Expedition - Gymnasiet

0479-52 85 32

Karin Ax

Expedition -Gymnasiet, IM och Yrkesskolan

0479-52 85 30

Anette Sundin-Stensson

Specialpedagog

0709-31 80 02

Christin Wraae

SYV - Gymnasiet

0479-52 86 43

Ronald Engström

SYV - IM

0709-318186

Erik Pettersson

Kommunalt aktivitetsansvar

0709-318226

Malin Karlsson

Skolsköterska -Gymnasiet

0479-52 85 36

Maria Hansson

Kurator - Gymnasiet

0709-88 85 37

Leif Stiberg

Vaktmästare

0709-31 82 85

Johannes Lindberg

Vaktmästare, Osbybostäder

0709-31 84 28

Katarina Berndtsson

1:e kokerska

0479-52 82 62

Glenn Hardö

Internatvärd Calcio


Martin Lortentzson

Internatvärd Calcio


Traudi Persson

Internatvärd Calcio


Ulf Nilsson

Internatvärd Calcio