Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Undervisande personal Rektorsområde 1

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Rektor

Kontaktuppgifter undervisande personal

Skolans rektorer Anders och Anna

Rektor Anna Ericsson (till höger)
Bitr. rektor Tonette Berntsson (till vänster)