Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

IW-systemets moduler

Den internationella utbildningen är uppbyggd av kurser/ moduler och har utgångar på tre nivåer. Alla tre nivåerna kan avslutas med diplom vilket innebär att alla elever kan gå ut med internationell kvalificering på någon nivå. Det är sex kurser för var en av de tre svetsmetoderna MMA*, MIG/MAG* och TIG*, totalt alltså 18 stycken. Kurserna inom en och samma svetsmetod bygger på varandra. Den underliggande kursen måste vara avslutad innan nästa påbörjas.


IW moduler
Exempelbild