Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

APL i Europa

Ekbackeskolan har lång erfarenhet av att arbeta med internationalisering. Skolan är ackrediterade inom Erasmus+ yrkesutbildning under den pågående programperioden 2021–2027. Väljer du ett yrkesprogram på Ekbackeskolan, är vår målsättning att du ska ges möjlighet att genomföra delar av ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) i ett annat europeiskt land.

En APL-period utomlands ger dig upplevelser du bär med dig hela livet. Du växer som människa genom att bo, arbeta och leva en tid i ett annat land. Dina språk- och kulturkunskaper ökar samtidigt som din yrkesidentitet utvecklas genom nya erfarenheter och perspektiv.

Vi har ett gott samarbete med ett flertal kontaktorganisationer i Europa. Tillsammans med en kontaktorganisation i det mottagande landet så matchar skolan och organisationen dina mål för APL-peri-oden med spännande arbetsplatser. Du kan få arbetsträna inom industrin, på hotell, i butik, inom barnomsorg, inom daglig verksam-het eller inom vård och omsorg och träna dig i ditt yrkeskunnande.


Ekbackeskolan söker finansiering via Erasmus+ för att genomföra APL utomlands. Resa, boende och mat är helt finansierat av Eras-mus+.

Exempelbild