Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Blockläsning

- Effektiv undervisning utan håltimmar. Ekbackeskolan har under ett antal år arbetat med blockläsning som pedagogiskt verktyg och fördelarna med blockläsning är många.


Blockläsning

• Du läser färre ämnen samtidigt vilket gör att stressen blir mindre.

• Ditt infl ytande på upplägg och planering, som elev, är stort.

• Du får större möjlighet till koncentration, slut- förande av arbetsuppgifter, repetition, återkopp- ling från lärare och du ser resultatet av ditt arbete.

• Arbetsformen möjliggör ett ökat samarbete mellan lärare i olika ämnen vilket gör att du som elev ser helheten i utbildningen.

• Variationen i undervisningen är stor och möjligheten att arbeta i projektform är stor.

• Blockläsning förbereder för högskolestudier.

• Inga håltimmar.