Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är din chans att nå behörighet till ett nationellt program, att skaffa dig en yrkesutbildning eller att genom praktik komma ut på arbetsmarknaden.

 Du som är obehörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program kan studera på Introduktionsprogrammen för att nå behörighet. Det kan också vara så att du har ett annat modersmål och behöver lära dig mer svenska. Du kan studera grundskolans ämnen och kurser från gymnasieskolan.

På Introduktionsprogrammen är du delaktig i att utforma din individuella studieplan som passar just dig. Studieplanen kan innehålla studier och/eller praktik alternativt APL. Du som elev står i centrum och här ges alla möjligheter att skapa den skolgång som just du är i behov av. Du får studie- och yrkesvägledning för att använda din tid maximalt samt för att kunna välja rätt kommande utbildning.

På Introduktionsprogrammen läggs stor vikt vid individuella behov, vilket bl a tillgodoses genom lärverktyg som t ex dator, e-bok och en-till-en-undervisning. Varje vecka planerar ämnesläraren med den enskilde eleven för att ge struktur och arbete mot delmål.

Programinriktat val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på Programinriktat val ska ge dig en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. För att bli behörig till Programinriktat val krävs att du är godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska samt tre andra ämnen, eller att du är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.


Programmet utformas för varje enskild elev och inriktas mot ett av våra nationella program. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att bli behörig till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning inom handel och administration, vård och omsorg, hotell och turism, barn och fritid eller industriteknik. Detta innebär studier av karaktärsämnen och praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Du kan även studera en lärlingsliknande utbildning eller få behörighet så att du kan söka till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för programmet Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden och anpassas efter dina enskilda behov.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige, en utbildning med tonvikt på det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.