Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Elevhälsan

Elevhälsan på Ekbackeskolan består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, kurator, och skolsköterska. Elevhälsoarbetet ska bidra till att förebygga och tidigt uppmärksamma elever med olika behov och skapa en skolmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan har ett nära samarbete med såväl pedagoger som övrig personal i syfte att stödja eleverna mot utbildningens mål. Samarbete och dialog med elev och vårdnadshavare är också viktigt för Elevhälsan.

Kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Telefon

Anette Sundin-Stensson

Specialpedagog, sammankallande

0709-318002

Malin Karlsson

Skolsköterska - Gymnasiet

0709-888581

Christin Wraae

SYV - Gymnasiet

0479-528643

Maria Hansson

Kurator - Gymnasiet

0479-528537

Anders Jonasson

Rektor - Gymnasiet Ro1

0479-528531

Anna Nordqvist

Rektor - Gymnasiet Ro2

 0479-528577

Stefan Ekvall

Områdeschef för gymnasie- och vuxenutbildningen

0709-888612