Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Om skolan

Ekbackeskolan är en skola med gamla anor och moderna metoder. Vi värnar om att varje elev ska känna trygghet, delaktighet, motivation, valfrihet och glädje.

Vi ser skoltiden som en utvecklande process där vi gemensamt och individuellt formulerar metoder som leder mot målen för de olika kurserna och mot en gymnasieexamen. Skolans policy är att varje elev ska mötas med respekt och ges individuella förutsättningar för att nå de mål som är relevanta för den enskilde. Ekbackeskolan värnar om att ge dig en personlig utveckling och ett deltagande i 2 EKBACKESKOLAN - nyckeln till framgång samhällslivet, vilket stämmer överens med Skolverkets beskrivning av gymnasieutbildning. Att värna om demokratiska processer ligger som en röd tråd i vår verksamhet. Ekbackeskolan erbjuder dig utveckling och minnesvärda upplevelser genom bl.a. blockläsning 4 dagar i veckan, APL i och utanför Sverige, samverkan med utbytesstudenter från andra länder, spännande studiebesök (bl.a. i Stockholm) och möjlighet att utöva fotboll, ishockey, simning, konståkning och musik vid sidan om studierna. Vi har gott samarbete med näringslivet, vilket resulterar i bra praktikplatser. De projekt som kommer att genomföras under din skoltid har du stora möjligheter att vara med och påverka. Vi vet att en lyckad skoltid skapar goda möjligheter för alla att möta världen och framtiden. Vi kommer att göra allt för att du ska nå dina mål.

Gemenskapen på Ekbackeskolan är påtaglig och positiv – vår skola skapar mycket goda förutsättningar för att alla ska bli sedda.

Ekbackeskolan - nyckeln till framgång

Vi som arbetar på Ekbackeskolan har som ambition att du som elev ska få de bästa förutsättningarna med dig in i framtiden. Genom att aktivt arbeta tillsammans skapar vi de lösningar som passar dig.

Våra program

Ekbackeskolan erbjuder ett antal högskoleförberedande program som ger goda förutsättningar för att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Vi erbjuder yrkesprogram som ger dig stor chans till arbete efter examen. Läser du ett yrkesprogram kan du komplettera för att få grundläggande behörighet för att läsa vidare på högskola eller universitet.

Se våra program

Blockläsning

Vi är unika på Ekbackeskolan med vår blockläsning. Det innebär att du som elev koncentrerar dig på att läsa några ämnen åt gången. Alla ämnen läses i block, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Detta ger dig möjlighet att lägga upp dina studier under mindre stress tillsammans med din lärare och du får möjlighet till egen planering, återkoppling från lärare samt egen refl ektion. Den garanterade undervisningstiden lägger vi ut på fyra dagar. På den femte skoldagen är dina lärare tillgängliga för handledning om det är något som du behöver hjälp med inom dina studier.

Du har alltid möjlighet att arbeta på skolan den femte skoldagen. Vid schematekniska problem kan det även förekomma lektioner på onsdagar.

Läs mer om fördelarna med blockläsning

Kontakter med näringsliv

Skolan har goda kontakter med näringslivet både lokalt, regionalt och internationellt. Vi har många bra praktikplatser som vi arbetar tillsammans med för att ge dig en bra utbildning inom det arbetsplatsförlagda lärandet APL. Dessa goda kontakter innebär att vi har möjlighet till många intressanta studiebesök samt att föreläsare inom näringslivet besöker oss.

Vi på Ekbackeskolan har också ambitioner att utveckla våra internationella kontakter i Tyskland och Spanien, vilket innebär att du kan göra APL i dessa länder. Det fi nns också möjlighet att göra studieresor under din tid på Ekbackeskolan. Under de senare åren har skolans elever bland annat besökt Kina, USA, England och Frankrike.

Profilval

Hos oss kan du utveckla dina talanger inom fem olika profi ler; fotboll, musik, ishockey, konståkning och simning. Vi har mycket duktiga lärare och tränare inom dessa profi ler och när det gäller fotboll, simning och ishockey kan du som elev träna två pass i veckan på skoltid. Vi samarbetar med musikskolan, Osby Ishockeyklubb, IFK Osby och Osby Simsällskap.

Läs mer om individuella val

Bärbara datorer

När du börjar på Ekbackeskolan får du låna en egen, bärbar dator som du ska använda i ditt dagliga skolarbete. Datorn ger dig, tillsammans med dina lärare, nya pedagogiska utmaningar, kunskaper och möjligheter.

Elevinflytande

Som elev hos oss får du stora möjligheter att påverka din studiesituation på olika sätt, bland annat vid kursplanering tillsammans med din lärare, klassråd, matråd och via elevkår. Du får lära dig vad begreppen demokrati och bemötande innebär och hur de används på ett bra och utvecklande sätt. Du som elev lär dig att planera och ta ansvar för dina studier.

Nära till skolan

Kommer du med buss eller tåg tar det bara några minuter att promenera till skolområdet. Från Hässleholm tar det 12 minuter med tåg innan du är i Osby, från Hästveda 7 minuter och från Älmhult 10 minuter. Naturligtvis går det att åka buss också, från t ex Broby tar resan 25 minuter och från Glimåkra 15 minuter. Hur du än väljer att resa ligger Ekbackeskolan nära just dig. Skoldagen hos oss börjar 08.50 vilket gör det lätt för dig att hinna hit även om du reser en bit.

Skolans rektorer