Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Om skolan

Ekbackeskolan är en skola med gamla anor och moderna metoder. Vi värnar om att varje elev ska känna trygghet, delaktighet, motivation, valfrihet och glädje.

Vi ser skoltiden som en utvecklande process där vi gemensamt och individuellt formulerar metoder som leder mot målen för de olika kurserna och mot en gymnasieexamen. Skolans policy är att varje elev ska mötas med respekt och ges individuella förutsättningar för att nå de mål som är relevanta för den enskilde. Ekbackeskolan värnar om att ge dig en personlig utveckling och ett deltagande i samhällslivet, vilket stämmer överens med Skolverkets beskrivning av gymnasieutbildning. Att värna om demokratiska processer ligger som en röd tråd i vår verksamhet.

Ekbackeskolan erbjuder dig utveckling och minnesvärda upplevelser genom bl.a. blockläsning 4 dagar i veckan, APL i och utanför Sverige, samverkan med utbytesstudenter från andra länder, spännande studiebesök (bl.a. i Stockholm) och möjlighet att utöva fotboll, simning, och musik vid sidan om studierna.

Vi har gott samarbete med näringslivet, vil-ket resulterar i bra praktikplatser. De projekt som kommer att genomföras under din skoltid har du stora möjligheter att vara med och påverka.

Vi vet att en lyckad skoltid skapar goda möjligheter för alla att möta världen och framtiden. Vi kommer att göra allt för att du ska nå dina mål.

Gemenskapen på Ekbackeskolan är påtaglig och positiv – vår skola skapar mycket goda förutsättningar för att alla ska bli sedda.

Ekbackeskolan - nyckeln till framgång

Vi som arbetar på Ekbackeskolan har som ambition att du som elev ska få de bästa förutsättningarna med dig in i framtiden. Genom att aktivt arbeta tillsammans skapar vi de lösningar som passar dig.

Våra program

Ekbackeskolan erbjuder ett antal högskoleförberedande program som ger goda förutsättningar för att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Vi erbjuder yrkesprogram som ger dig stor chans till arbete efter examen. Även elever som väljer ett yrkesprogram läser in grundläggande behörighet till högskola och universitet. Som elev på yrkesprogram har du möjlighet att välja bort vissa behörighetsgivande kurser.

Se våra program

Blockläsning

Vi är unika på Ekbackeskolan med vår blockläsning. Det innebär att du som elev koncentrerar dig på att läsa några ämnen åt gången. Alla ämnen läses i block, ett på förmiddagen och ett på eftermidda-gen. Någon dag kan du ha tre block, men vanligast är två block. Detta ger dig möjlighet att lägga upp dina studier under mindre stress tillsammans med din lärare och du får möjlighet till egen planering, återkoppling från lärare samt egen reflektion. På onsdagen har du oftast inte undervisning. Onsdagar är en skoldag och ibland lägger vi ut lektioner som inte ryms under de andra dagarna. Har du inget block under någon onsdag, kan du planera denna dag genom att studera på egen hand eller få hjälp i dina pågående kurser eftersom alla lärare finns på plats för att hjälpa dig. Onsdagen kan också användas till studiebesök och andra aktiviteter som måste ligga på onsdagar.

Läs mer om fördelarna med blockläsning

Kontakter med näringsliv

Skolan har goda kontakter med närings-livet både lokalt, regionalt och internationellt. Vi har många bra praktikplatser som vi arbetar tillsammans med för att ge dig en bra utbildning inom det arbetsplatsförlagda lärandet APL. Dessa goda kontakter innebär att vi har möjlighet till många intressanta studiebesök samt att föreläsare inom näringslivet besöker oss.

Vi på Ekbackeskolan har också ambitioner att utveckla våra internationella kontakter, vilket innebär att du kan göra APL i flera europeiska länder. Det finns också möjlighet att göra studieresor under din tid på Ekbackeskolan. Under de senare åren har skolans elever bland annat besökt Kina, USA, England och Frankrike.

Profilval

Hos oss kan du utveckla dina talanger inom fotboll, simning och musik. Vi har mycket duktiga lärare och tränare inom dessa profiler och när det gäller fotboll, padel, innebandy och ishockey kan du som elev träna två pass i veckan på skoltid. Simningen och musik genomförs en dag i veckan Vi samarbetar med kommunala musikskolan och samtliga idrottsklubbar som våra elever representerar.

Läs mer om individuella val

Bärbara datorer

När du börjar på Ekbackeskolan får du låna en egen, bärbar dator som du ska använda i ditt dagliga skolarbete. Datorn ger dig, tillsammans med dina lärare, nya pedagogiska utmaningar, kunskaper och möjligheter.

Elevinflytande

Som elev hos oss får du stora möjligheter att påverka din studiesituation på olika sätt, bland annat vid kursplanering tillsammans med din lärare, klassråd, matråd och via elevkår. Du får lära dig vad begreppen demokrati och bemötande innebär och hur de används på ett bra och utvecklande sätt. Du som elev lär dig att planera och ta ansvar för dina studier.

Nära till skolan

Kommer du med buss eller tåg tar det bara några minuter att promenera till skolområdet. Från Hässleholm tar det 12 minuter med tåg innan du är i Osby, från Hästveda 7 minuter och från Ãlmhult 10 minuter. Naturligtvis går det att åka buss också, från t ex Broby tar resan 25 minuter, från Lönsboda 26 min och från Glimåkra 15 minuter. Hur du än väljer att resa ligger Ekbackeskolan nära just dig.