Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud för Ekbackeskolan väljs på elevkårens årsmöte.
Nytt skyddsombud kommer att väljas i början av läsåret.