Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Stockholmsresan 2023

Ekbackeskolan är nog unik i Sverige med sin årliga resa till Stockholm. Den traditionsenliga resan började på 80-talet och har fortsatt fram till dags datum med undantag från coronaåren. Stockholmsresan för eleverna i årskurs två har således blivit ett återkommande inslag i vår verksamhet. Ekbackeskolan anser att varje elev bör ha besökt sin huvudstad samt viktiga institutioner i vårt samhälle, som till exempel Sveriges riksdag och SVT. Skolan står för resa, logi och studiebesök på de olika platserna eftersom de är naturliga inslag i de pågående kurserna. Stockholmsresan är dessutom en möjlighet för de olika programmen att göra ytterligare studiebesök efter intresse och studieinriktning. Resan till Stockholm är förutom tre intensiva och spännande dagar ett minne för livet.

Exempelbild
Riksdagen
Riksdagen
Riksdagen
Magdalena Andersson
Polisen