Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Felanmälan

Här kan du anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker och naturområden. Vi svarar oftast inom 10 arbetsdagar, men frågor som behöver utredas tar längre tid. Dina uppgifter hanteras enligt lagen om personuppgifter.

Vid akuta ärenden kontakta istället:

  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring Safepartner 0200-22 52 00.
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten eller dåligt tryck på vatten, ring Securitas 010-211 97 90 Vid akuta socialärenden, ring Socialjouren 044-775 78 78
  • Vid el- och telestörningar, ring Eon 020-22 24 24 eller Telia 90 200
  • Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara, ring SOS Alarm 112
  • Vid övriga akuta ärenden, ring kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) 070-931 80 06, som förmedlar ditt ärende.

Med gratisappen "Felanmälan Osby kommun´" kan du rapportera fel direkt via din smartphone. Apple iTunes Länk till annan webbplats. | Google Play Länk till annan webbplats.