Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Vinnare från tobakskontrakten

I dag på alla hjärtans dag har elevhälsan delat ut 6 st askar med geléhjärtan till vinnarna från tobaktskontrakten. På Ekbackeskolan kan eleverna vara med i en utlottning som pågår hela läsåret om de har skrivit på ett kontrakt om tobaksfrihet. Kontraktet innebär att eleven lovar att hålla sig tobaksfri fram till skolavslutningen i årskurs 3. Med tobak menas cigaretter, snus, tuggtobak, vattenpipa och elektroniska cigaretter. Skolan ska genom kontraktsverksamheten stötta eleven till tobaksfrihet.

Exempelbild