Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Nu gäller följande!

Den 22 november kom en rekommendation om att även vaccinerade ska testa sig vid symtom. Den 24 november kom en rekommendation om att även symtomfria vaccinerade räknas som hushållskontakter och ska stanna hemma i minst 7 dagar från den dag personen i hushållet som testat positivt, provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer vare sig man har symtom eller inte och oavsett ålder.

De i hushållet som är 6 år och äldre ska testa sig på dag 5 och invänta provresultat innan återgång till skolan oavsett om de är vaccinerade eller inte. Vid symtom stannar man hemma och testar sig omgående. Undantagna från denna provtagningsrekommendation är de som de senaste 6 månaderna har haft en konstaterad covid-19. De behöver däremot stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

Det är fortsatt mycket viktigt att den som har symtom på luftvägsinfektion liksom tidigare stannar hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter även vid negativt testsvar för covid-19. Detta då vi har en omfattande spridning av RS-virus. Det gäller både barn och vuxna även om symtomen är milda och det gäller även vaccinerade.

Skolledningen

Exempelbild