Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Extra stöd

Skolan väljer att ge ytterligare organiserat stöd, till de elever som känner att de behöver extra hjälp för att nå sina mål, förutom den vanliga stödtiden på onsdag eftermiddag mellan kl 13 – 15 som finns i blockläsningssystemet. Alla undervisande lärare kommer att erbjuda eleverna en timme extra stödtid innan skoldagen börjar på onsdagar. Dessutom kommer alla lärare att erbjuda ytterligare en timme extra stöd efter den vanliga skoldagen en dag i veckan. Lärarna är uppdelade på olika dagar i veckan enligt ett schema.

Detta extra stöd är möjligt då skolledningen väljer att omprioritera lärarnas andra arbetsuppgifter inom läraryrket t ex fortbildning.

Exempelbild