Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Viss undervisning på skolan

Efter nya besked från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten region Skåne gäller att gymnasieundervisningen ska bedrivas på plats på skolorna med minst 20% och högst 80%. Då regionerna får lägga till egna restriktioner om regionerna har en hög smittspridning har Region Skåne bestämt att fram till sportlovet ska skolorna hålla sig till att ha en tredjedel av eleverna inne på skolorna (Introduktionsprogrammen är undantagna restriktionerna).

Vi på Ekbackeskolan kommer att organisera det så att alla elever är inne varje vecka men färre dagar. Detta gör vi av pedagogiska skäl eftersom vi ser vissa brister med distansundervisningen och att det är svårt för elever att arbeta på distans under lång tid. Bifogat hittar ni ett schema som gäller för alla elever på våra nationella program. Introduktionsprogrammen fortsätter med lektioner som tidigare. Schemat gäller fram till den 1/4 men ändras läget under tiden kommer schemat att revideras.

Hämtning av matlådor under skoldagar med distansundervisning kommer att ske på samma sätt som tidigare. Dagar med undervisning på Ekbackeskolan äter eleverna på Ekebo.

Skolledningen
Ekbackeskolan