Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Regler för undervisningsblocken

Ekbackeskolan ställer följande krav på elever för lektioner som genomförs under den period som distansundervisning pågår. För att vi ska säkerställa kvaliteten vill vi i skolledningen att samtliga elever följer nedanstående regler.

· Du som elev skall följa ordinarie schema.

· Du som elev skall vara uppkopplad i din undervisningsgrupp. Detta är för att säkerställa att du som elev är redo att arbeta under blocket. Dessutom kommer detta att utgöra närvaroregistrering för dig. Elever som inte är sjukanmälda ska vara uppkopplade vid blockets start och de som inte är sjukanmälda och inte deltar kommer att registreras med ”ogiltig frånvaro” i skolans närvaro-/frånvarosystem.

· För att säkerställa att du som elev är aktiv under blocket är det viktigt att du arbetar med uppgifter som ska redovisas på något sätt vid blockets slut. För elever i åk 3 som arbetar med gymnasiearbetet är det viktigt att lärarna får se att processen framskrider exempelvis genom loggbok. Lärarna kommer att använda olika digitala verktyg för att genomföra undervisningsblocken, både verktyg som du använt tidigare men även några nya. Lärarna anpassar valet av verktyg utifrån behovet som finns i kurserna.

· Vid slutet av undervisningsblocket ska du skicka in de uppgifter som du enligt lärarens instruktioner har jobbat med. Ett block ska alltid inledas och avslutas genom att ni checkar in/checkar ut enligt lärarens instruktioner.

Varför gör vi då på detta sätt?

För att säkerställa att skolan uppfyller den garanterade undervisningstiden måste vi vara säkra på att du som elev arbetar med dina kurser, dels att du genomför din lektionstid och dels att vi kan säkerställa att du arbetar med det centrala innehållet och kunskapskraven i kurserna. Kan vi inte säkerställa detta kommer vi med största säkerhet att behöva förlänga läsåret på något sätt. Genom att visa underlag på att distansundervisningen fungerar som den är tänkt för kommunens förvaltning, politiker, Skolverket och Skolinspektionen behöver vi från skolledningen ha ett säkert system för att undvika onödig förlängning av läsåret.

Skolledningen

Exempelbild