Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Lärlingsprogrammet

På Lärlingsprogrammet kommer du att vara ute på en arbetsplats först som praktikant och senare som lärling minst 50% av din skoltid. Lärlingsprogrammet kan sökas av både gymnasiesärskoleelever och introduktionsprogramselever med någon form av diagnos.

 

Under första terminen gör vi studiebesök 1 gång/vecka. Under termin 2-4 praktiserar du på olika arbetsplatser 1 dag/vecka. Under termin 1-4 läser du också de gemensamma ämnena, oavsett vilket program du väljer. Under termin 5-8 är du ute som lärling 4 dagar/vecka och läser de flesta programgemensamma ämnena ute på arbetsplatsen.

Lärlingsprogrammet ger dig en god inblick i de olika arbetsuppgifterna och genom praktik- eller lärlingstid får du chansen att med en handledare vid din sida prova på de olika arbetsmomenten.

Handel

De senaste årens expansion av shoppingcenter och förlängda öpptettider inom handeln har medfört fler jobbmöjligheter. Genom lärlingprogrammet får du inblick i många olika typer av jobb samt även vilken kunskap du behöver komplettera med för att skapa goda förutsättningar att få jobb inom branschen.

 

Hälsa, Vård och omsorg (inom gymnasiesärskolan).

Här kan elever välja Vård och omsorg som inriktning om man är intresserad av det.

Den förändrade åldersstrukturen kommer i sin tur att ställa nya krav på vår samhällsorganisation. Inom de närmaste åren kommer en stor andel av befolkningen att nå pensionsåldern, något som kraftigt påverkar behovet av resurser. Jobbtillfällen skapas genom behovet av utbildad personal och genom oss via praktik och lärlingstid.

Vård- och omsorgsprogrammet (för IM-elever)

Den förändrade åldersstrukturen kommer att ställa nya krav på vår samhällsorganisation. Inom de närmaste åren kommer en stor andel av befolkningen att nå pensionsåldern, något som kraftigt påverkar behovet av resurser. Jobbtillfällen skapas genom behovet av utbildad personal och genom oss via praktik och lärlingstid.

 

Fordonsprogrammet

Fordonsprogrammen Fordonsvård och godshantering inom särskolan samt Fordonsprogrammet inom/via Introduktionsprogrammet med inriktningarna Karosseri/lackering och Personbil. De här inriktningarna ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatör eller billackerare. Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Här ser vi ett stort behov av arbetskraft framåt i tiden.

Lärare visar elever en maskin