Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov? När du väljer Barn- och fritidsprogrammet (BF) öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar.

Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom psykologi, sociologi och pedagogik. Din förståelse för hur grupper fungerar och hur vi människor kommunicerar med varandra breddas och du får öva dig på att bli en bra ledare för olika grupper av människor.

Barn och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram och passar dig som är intresserad av att arbeta med barn, unga och vuxna. Du kan börja arbeta direkt efter utbildningen eller att läsa vidare. Ekbackeskolan erbjuder inriktningarna
Pedagogiskt/socialt arbete och Fritid och hälsa.

Inriktningen Pedagogiskt/socialt arbete ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du lär dig planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån olika grupper och deras behov. Utbildningen ger dig en god grund för fortsatt arbete med människor eller vidare studier till exempelvis förskollärare, lärare, socialpedagog, kurator eller polis. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare i förskolan och på fritidshem eller resursperson/elevassistent i skolan.

Inriktningen Fritid och hälsa ger dig kunskap om människors fritid, hälsa och arbete inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter. När du läser denna inriktning kan du i slutet av utbildningen välja att göra ett FRISK-prov för att få Friskvårdsföretagens pt-licens. Du blir efter godkänt FRISK-prov FRISK-licensierad personlig tränare. Gå gärna in och läs mer på https://ptlicens.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minst 15 veckor av din utbildning ska ske på en arbetsplats (APL). Där får du träna på att omsätta teori till praktik och bli säker i din ledarroll och i arbetslivet. APL är en del av yrkeskurserna och ingår i betygen. Det finns möjlighet till APL-utomlands, se vidare s. 14.

APL – kan vara en väg in till fortsatt arbete/anställning.

Barn- och fritidsprogrammet
Ej sökbart
Från och med 2023 ger alla yrkesprogram högskolebehörighet.

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser 900 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska
som andraspråk 1 100 p
Svenska 3/Svenska
som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma kurser 600 p
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p


Programfördjupning 300 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Historia 1a2 50 p

 

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete 300 p
Pedagogiskt arbete​ 200p
Socialt arbete 1​ 100p

 

Yrkesutgång: Barnskötare/ Elevassistent​ 300 p
Naturguidning 1​ 100p
Skapande verksamhet​ 100p
Mental träning 100p


Inriktning: Fritid och hälsa300 p
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200p
Fritids- och idrottskunskap 100p


Yrkesutgång: Personlig tränare 300p
Entreprenörskap​ 100p
Träningslära 1 100p
Träningslära 2 100p


Individuellt val 200 p


Gymnasiearbete 100 p