Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Mini Öppet Hus

Välkommen till digitalt ”mini” Öppet Hus den 28 januari. Kl 18-20.

Just nu är det dags för dig att göra ditt val av var du vill läsa det gymnasieprogram du är intresserad av. Fram till den 15:e februari har du möjlighet att göra din ansökan och mer information om hur detta går till kan du hitta på hemsidan www.skanegy.se

Torsdagen den 28 januari mellan 18.00 och 20.00 hälsar vi dig välkommen till vårt digitala miniöppethus. Du har säkert många funderingar inför ditt val och därför finns vi från skolan på plats denna kväll för att du ska ha möjlighet att kunna ställa de frågor som just du vill ha svar på. Kanske undrar du över vilka vi är? Vad innebär det att studera med blockläsning? Hur går en lektion till? Hur används onsdagen?

Du har möjlighet att träffa våra rektorer, SYV, personal från elevhälsan samt lärare från våra olika program och ställa de frågor som du vill ha svar på för att kunna göra ditt val till gymnasiet.

Under normala förhållanden har du även möjligheten att följa undervisningen på vår skola under en vanlig skoldag, s k ”skuggning”. Du kontaktar då din SYV på din skola som sedan tar kontakt med oss för att komma överens om en lämplig dag då du tas emot av en lärare på det program du är intresserad av. I dagsläget, med hänvisning till pandemin, kan vi inte erbjuda skuggning på plats i skolan men om läget förändras så kanske det är något som kan bli aktuellt längre fram på terminen.

Du och din målsman är varmt välkomna torsdagen den 28 januari.

Anna Nordqvist och Anders Jonasson
Rektorer på Ekbackeskolan

Exempelbild