Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Mini Öppet Hus

Välkommen till ”mini” Öppet Hus den 31 januari. Nya skolan. Kl 18-20.

Just nu är det dags för dig att göra ditt val av var du vill läsa det gymnasie-
program du är intresserad av. Fram till den 15:e februari har du möjlighet
att göra din ansökan och mer information om hur detta går till kan du hitta
på hemsidan www.skanegy.se

Torsdagen den 31 januari mellan 18.00 och 20.00 hälsar vi dig välkommen till
Ekbackeskolan, nya skolan (Idrottsgatan 48), och till vårt miniöppethus. Du har
säkert många funderingar inför ditt val och därför finns vi från skolan på plats
denna kväll för att du ska ha möjlighet att kunna ställa de frågor som just du vill
ha svar på. Kanske undrar du över vilka vi är? Vad innebär det att studera med
blockläsning? Hur går en lektion till? Hur används onsdagen?


Du har möjlighet att träffa våra rektorer, SYV, personal från elevhälsan samt
lärare från våra olika program och ställa de frågor som du vill ha svar på för att
kunna göra ditt val till gymnasiet.


Du har även möjligheten att följa undervisningen på vår skola under en vanlig
skoldag, s k ”skuggning”. Du kontaktar då din SYV på din skola som sedan tar
kontakt med oss för att komma överens om en lämplig dag då du tas emot av
en lärare på det program du är intresserad av.

Vi bjuder också på fika.


Du och din målsman är varmt välkomna torsdagen den 31 januari.

Anna Nordqvist och Anders Jonasson
Rektorer på Ekbackeskolan

Exempelbild