Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Studentflak ...

Viktigt att tänka på angående studentflak! Se till att du som student färdas säkert och tryggt på studentflaket så att du kom­mer fram till ditt fortsatta studentfirande. Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler. Polisen finns på plats för din och andras trygghet och för framkomligheten på gator och vägar.

Du som åker med – tänk på att:

• Stå eller sitta säkert ombord – håll i dig och sprid ut er. Det har hänt att fordon tippat när många har samlats på en sida.

• Hålla armar och ben innanför räckena.

• Ingenting får kastas från flaket.

• Gå på och av endast när fordonet står stilla och efter klartecken från flakvärden.

• Alkohol och studentflak är en riskfylld kombo. Är du under 20 år får du inte dricka eller ha med dig starkare dryck än folköl. På vissa platser gäller alkoholförbud för alla enligt lokal föreskrift.

• Fråga flakvärden om du är osäker på vad som gäller.

Du som är ansvarig – tänk på att:

• Ha en nykter flakvärd ombord som hela tiden kommunicerar med föraren och håller koll på säkerheten.

• Inte för många trängs ihop på samma flak och att det är en jämn fördelning. Bänkar ska sitta fast ordentligt.

• Minst 110 cm höga skyddsräcken ska finnas som håller för tryck av många personer.

• Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs B-körkort – kontrollera kopplingen noga.

• Hålla hastigheten, max 20 km/tim. Studentflaket får endast köras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim.

• Planera färdvägen noga med hänsyn till risker och hinder.

• Hålla avstånd till framförvarande fordon.

• Studentflak endast får köras kortare sträckor.

• Polisen alltid ska meddelas i förväg om färdväg och tidpunkt.

Polisen kontrollerar alla studentflak.

Tyvärr har det tidigare förekommit olyckor med studentflak. Därför har polisen nolltolerans mot studentflak som inte uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler. Vid överträdelser kommer polisen att stoppa studentflaket för vidare färd.

Läs mer om regler för studentflak på transportstyrelsens hemsida; www.transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempelbild