Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

HT certifierat av Visita

Hotell- och turismprogrammet på vår skola är en av de första utbildningarna att bli godkänd enligt branschens egen standard. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper besöksnäringen faktiskt efterfrågar. Efter en lång och gedigen process är det nu klart att HT-programmet har klarat besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

Certifieringsnämndens motivering:
Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Ekbackeskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.

Den 10 maj kommer det att på skolan hållas en ceremoni i samband med certifieringen.

Exempelbild