Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Narkotikahund på skolan

I skolans handlingsplan mot tobak, alkohol och narkotika står det att ”I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahund på skolan. Sökningen sker efter skoltid och syftet är att förebygga användningen av narkotika och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö.” Under vecka 48 genomfördes det igen som en del i det förebyggande arbetet.

Exempelbild