Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Våra skolvärdar

Katrin och Jessica arbetar under höstterminen på vår skola som skolvärdar. Tanken med dessa tjänster är att de kan;
* finnas synliga och tillgängliga både ute och inne i skolmiljön, på raster och i uppehållsrum.
* prata med eleverna för att bygga relationer.
* kunna möta upp de elever som behöver stöttning för att komma in i klassrumsmiljön eller för att eleverna behöver mötas upp på morgonen.
* stötta upp i klasser där det under en period kan finnas behov för extra stöttning.
* finnas med under pedagogiska luncher.
* stötta upp vid speciella aktiviteter.
* hjälpa till att vakta prov i olika klasser då läraren har förhinder.

Exempelbild