Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Skolval 2022

Runt om i Sverige kommer tusentals ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet att få prova på att rösta på olika riksdagspartier. Skolvalet är ett viktigt sätt att förbereda våra elever på att rösta i ett demokratiskt val. För Ekbackeskolans elever kommer skolvalet att äga rum tisdagen den 6 september. Röstresultatet sammanställs sedan och registreras och den 12 september kan man få reda på hur eleverna på vår skola röstade. Skolvalet arrangeras av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, www.mucf.se)

Exempelbild

Valet äger rum i aulan på gamla skolan.

Skolans klasser röstar enligt följande tider:

08.30 IN 22/TE 22
08.50 VO 22/NA 20
09.10 IM
09.25 SA 21
09.40 EK 21
09.55 SA 20
10.10 IN 21/IN 20
10.25 NA 21/NA 22
10.40 HA 20/HA 21
10.55 FS 22/BF 20
11.10 BF 21/BF 22
11.25 VO 20/VO 21
12.45 SA 22
13.00 EK 22
1315 HT 22/HT 20
13.30 EK 20
13.45 TE 20