Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Föräldramöte 7 sept

Välkomna till föräldramöte för årskurs 1 på gymnasiet. Vi vill ge er tillfälle att besöka skolan och träffa skolledning, mentorer och elevstödjande personal. I år är vi så många elever att vi måste fördela samlingen i hörsalen till två olika tider. Syftet med kvällen är att informera om hur vi bedriver vår verksamhet samt att ge er möjlighet att ställa frågor om sådant ni undrar över. Vi bjuder på kaffe.

OBS! Olika tider beroende på program:

Grupp 1: KI. 18:30 - 20:30 Industritekniska-, Försäljnings- och service-, Hotell- och turism-, Vård och omsorgs-, Barn- och fritidsprogrammet

Grupp 2: KI. 19:00 - 21:00 Samhällsvetenskaps-, Ekonomi-, Teknik- och Naturvetenskapsprogrammet.

Program:

Hörsalen (finns på nya skolan, Idrottsgatan 48)
Grupp 1 träffas kl. 18.30 för information i hörsalen. Grupp 2 träffas kl. 19.00 för information i hörsalen.

Presentation av skolan och elevstödjande personal, kort allmän information om gymnasieskolan, schema, onsdagar m m.

Information i klassrummen
Arbetssätt på gymnasiet, mentorssystemet, betyg, närvaro, policyfrågor och annat av intresse för er som föräldrar.


Välkomna

Anna Nordqvist (rektor) och Anders Jonasson (rektor) med personal

Exempelbild