Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

No tobacco

På Ekbackeskolan kan eleverna vara med i en utlottning som pågår hela läsåret om de har skrivit på ett kontrakt om tobaksfrihet. Kontraktet innebär att eleven lovar att hålla sig tobaksfri fram till skolavslutningen i årskurs 3. Med tobak menas cigaretter, snus, tuggtobak, vattenpipa och elektroniska cigaretter. Skolan ska genom kontraktsverksamheten stötta eleven till tobaksfrihet. Under läsåret lottas det ut priser som t ex biljetter och presentkort.

Nu har vi haft utlottning igen för de elever som skrivit på ”tobakskontraktet”. En elev i TE20 och en i VO21 har vunnit varsin cafébiljett värd 50 kr. Eleverna blev glada och grattis till dem!

Exempelbild