Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Sommarjobb

Under våren har personal från vård- och omsorgsförvaltningen besökt vår skola i form av ”speed-dating” för att knyta kontakter och få elever intresserade av att sommarjobba inom äldreomsorgen. Eleverna har fått information om vad sommarjobben innebär och har fått möjligheten att kunna ställa frågor. Det har visat sig vara ett bra koncept. Intresserade elever har kunnat anmäla sitt intresse för att senare bli kallade till en jobbintervju.

Exempelbild