Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Stockholmsresan

Ett återkommande inslag i vår verksamhet har blivit den årliga resan till Stockholm för eleverna i årskurs två. P g a coronapandemin har de två senaste resorna fått ställas in men nu planeras det för fullt för årets resa till vår kungliga huvudstad som kommer att äga rum i slutet av maj. Ekbackeskolan anser att varje elev bör ha besökt sin huvudstad, samt viktiga institutioner i vårt samhälle, som till exempel Sveriges Riksdag och SVT, SR m fl. Resan varar i tre dagar. Skolan står för resa, logi och studiebesök på de olika platserna eftersom de är naturliga inslag i de pågående kurserna. Stockholmsresan ger dessutom en möjlighet för de olika programmen att göra ytterligare studiebesök efter intresse och studieinriktning.

Exempelbild