Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Besök på tingsrätten

Ekonomerna i åk 2 besökte Lunds tingsrätt där de fick ta del av hur en rättegång går till. När coronarestriktionerna lättats upp kan vi åter göra studiebesök vilket är ett viktigt inslag i undervisningen för att eleverna skall få en ökad förståelse i sina teoretiska studier.

Exempelbild