Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Fler lokaler

Många är de elever som valt att studera på Ekbackeskolan de senare åren och det har lett till ett ökat behov av fler undervisningslokaler. Det har under åren funnits olika förslag på lösningar på detta ”positiva problem” att många elever vill studera på vår skola. När vårterminen var slut och studenterna sprungit ut påbörjades markberedningen av grusplanen mitt emot gamla skolan och alla redan nu finns ett antal moduler på plats. Tanken är att dessa nya undervisningslokaler skall kunna tas i bruk någon gång i början på höstterminen när skolan åter fylls av elever.

Exempelbild