Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Handla ensam!

”Länsstyrelsen har vid tillsyn i områden nära skolor sett att det ofta uppstår trängsel eftersom eleverna gärna handlar i sällskap, många gånger flera stycken i en grupp. Vi har konstaterat att de skyltar som finns i butiken med uppmaning att handla ensam inte har någon effekt.” Ekbackeskolan vill uppmana skolans elever att handla ensamma i butikerna och att följa de rekommendationer som finns för att försöka hjälpa till att förhindra smittspridningen i samhället. Smittspridningen i Skåne är fortfarande hög och det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan för att hålla den nere.

Exempelbild