Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

APL utomlands fram till 2027

Ekbackeskolan har beviljats ackreditering till Erasmus+-projekt för programperioden 2021-2027. Ackrediteringen gäller APL för samtliga yrkesprogram samt jobbskuggning för Ekbackeskolans personal. Så fort det är säkert att resa och förflytta sig inom Europa kommer vi åter att erbjuda våra elever på yrkesprogrammen APL utomlands. Tidigare har vi haft projekt i tvåårsperioder men med denna längre programperiod kan vi vidareutveckla våra projekt och skapa nya kontakter med nya organisationer inom EU.

Exempelbild