Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Distansundervisning för åk 1, 2 och 3

Från och med torsdag den 3 december kommer Ekbackeskolan att gå över till distansundervisning för de nationella programmen och detta gäller samtliga årskurser. Undantag gäller för IM samt de lektioner som genomförs på onsdagar. Detta kommer att gälla fram till och med den 18/12 d v s höstterminen ut.

Alla prov som är inplanerade ska genomföras på plats i skolan.

Skolledningen beräknar att undervisningen kan ske på plats den 13/1 2021 då vårterminen startar. Om vi kommer att kunna återgå till undervisning på plats för alla elever är i dagsläget osäkert. Detta beror på hur smittspridningen utvecklas.

Exempelbild