Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Narkotikahund på skolan

Ekbackeskolans elevhälsa lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Följande citat är hämtat från Osby gymnasieskolors handlingsplan mot tobak, alkohol och droger, vilken går att finna i sin helhet på Ekbackeskolans hemsida.

”I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahund på skolan. Sökningen sker efter skoltid och syftet är att förebygga användningen av narkotika och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö.”

Denna förebyggande insats skedde på onsdagskvällen 25/11 i samarbete med polisen. Insatsen kommer att ske kontinuerligt eftersom insatser för att öka upptäcktsrisken har en stor förebyggande effekt.

Exempelbild