Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Info. till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare från förvaltningen Barn och utbildning när det gäller covid-19.

För elevernas hälsa är närvaro i skola och andra vardagssammanhang väldigt viktiga. Tidigare har Folkhälsomyndighetens rekommendation varit att eleverna stannar hemma så länge som symtom kvarstår, även lindriga. För att eleverna nu ska kunna komma tillbaka tidigare när allmäntillståndet tillåter, trots att lindriga symtom kvarstår utgör testning en del, inte bara för att öka närvaron i skolan utan även som en viktig del i smittskyddsarbetet och begränsning i pandemins utbredning. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie Vårdcentral.

Vid symtom som skulle kunna vara covid-19 är det bra att testa sig och det kan ske genom självtest antingen hemma eller på en provtagningsplats som beställs via 1177. Beställningen sker via vårdnadshavare eller ombud för ett barn som är mellan 6 och 12 år, barn som är över 13 år beställer testet själva via eget BankID.

Vid ett negativt provsvar tar vårdnadshavaren kontakt med skolan och meddelar provsvar och att elevens allmäntillstånd tillåter återgång till skolan enligt allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar stannar eleven hemma enligt samma rutiner som vuxna där förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Eleven behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar efter symtomdebut. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva kan eleven återgå om det har gått 7 dagar sedan insjuknandet.

I de fall inget prov tagits behöver eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått 7 dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.


Exempelbild