Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

"Nya skolan" - 20 år!

I samband med skolstarten för 20 år sedan invigdes ”nya skolan” eller som den egentligen heter Ekbackeskolans Kunskapscenter. Skolan utformades arkitekturmässigt så att den skulle vara ny men att den ändå skulle höra ihop med den ”gamla skolan”. Så blev det en ny tegelbyggnad med vita band på andra sidan ekbacken. Bottenvåningen användes till gymnasiet och övervåningen användes till vuxenutbildning. Skolans café användes av gymnasieelever såväl som av de vuxenstuderande eleverna. Sedan några år tillbaka när skolan blev för trångbodd flyttade vuxenutbildningen till Köpmansgården där de idag bedriver sin utbildning.

Det är glädjande att skolan sedan dess utvecklats och växt och att det idag är fler gymnasieelever än tidigare som väljer att studera på vår skola. Detta beror till stor del på skolans blockläsning som i sin tur öppnat upp möjligheten för eleverna att kombinera sina studier med sina fritidsintressen.

Skolan är efter sina 20 år fortfarande fräsch och väl hållen tack vare skötsamma elever, lärare och övrig personal.

Exempelbild