Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Fjärrlektion med NATE18 

Med teknikens hjälp, via Google Meet, genomfördes en laboration på distans, nästan som live i klassrummet. Det handlade om en bestämning av halveringstiden för Pa-234. Protaktinium, det näst tyngsta naturliga grundämnet, är en av sönderfallsprodukterna i den s.k. urankedjan.

Denna laboration ingår i Fy1 och är ett moment i kapitlet Kärnfysik och görs i samband med genomgång av radioaktivitet och halveringstid. Eleverna kunde följa sönderfallskurvan i realtid på sina datorer och gjorde därefter avläsningar och beräkningar, från denna, som rapporterades till läraren, precis som vi hade gjort i vanliga fall. Säkerheten var också ovanligt god då eleverna befann sig på betryggande avstånd från dessa "farliga" preparat. Det blev dessutom ett mycket bra resultat.

Vår skola har haft stor nytta av de hjälpmedel som erbjuds av Googles G Suite där Meet är en del av deras utbud.

Fysik halveringstid
Exempelbild