Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Meet

När eleverna nu studerar på distans är det viktigt att skolan har bra datorutrustning. Alla elever på Ekbackeskolan har sedan många år tillbaka tillgång till en bärbar dator som är ett viktigt redskap i den dagliga undervisningen på skolan. Nu när eleverna inte skall vara i skolan p g a smittorisken med covid-19 och eleverna sitter hemma så måste de bärbara datorerna användas på ett nytt sätt för att distansundervisningen skall fungera. Både lärare och elever ställs inför nya utmaningar!

Exempelbild

Ett verktyg som kommit till stor användning i undervisningen är Google Meet. Lärarna kan koppla upp ett videomöte med eleverna och kan på så sätt bedriva undervisning med sin klass.

Ett undervisningsblock börjar med att alla elever kopplar upp sig till mötet i Meet och sedan kan läraren ta närvaron. Läraren och eleverna kan se och prata med varandra. Efter lite allmän information kan sedan undervisningen börja.

Kanske vill läraren ha en genomgång på ett nytt område och väljer att visa en PowerPoint där läraren går igenom det nya ämnesområdet. Efter genomgången är det så kanske dags för eleverna att arbeta med olika former av uppgifter. Eleverna kan under undervisningsblocket ställa frågor och få den hjälp de behöver när de är uppkopplade i Meet.

Google Meet kan även kopplas ihop med provverktyget Exam.net så att läraren kan vakta eleverna när de gör prov på distans. Muntliga förhör är också ett sätt att testa eleverna och eleverna kan även redovisa ett grupparbete genom att det är eleverna som visar för klassen vad de har på sin datorskärm.

Google Meet är ett bra hjälpmedel i distansundervisningen och även om det inte är helt perfekt så lär vi oss alla, både elever och lärare, att hitta nya möjligheter i den rådande situationen. Vi får helt enkelt tänka utanför boxen!

Google Meet