Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Distansundervisning

Från och med torsdag den 19 mars kommer vi att övergå till distansundervisning på Ekbackeskolan. Detta innebär att eleverna inte skall komma till skolan tills vidare. Elevernas ordinarie scheman gäller och eleverna kommer att följa skoldagen precis som vanligt med den skillnaden att eleverna sitter hemma istället och arbetar med sitt skolarbete.

Lärare och elever kommer att kommunicera med varandra med hjälp av de skoldatorer som både elever och lärare har tillgång till.

Om detta fungerar kommer skolan inte att behöva förlänga läsåret lika länge som om distansundervisningen inte kommer att fungera. Skolan lämnar inga löften om att inte förlänga läsåret men om distansundervisningen fungerar så blir förlängningen avsevärt kortare och eventuellt kan läsårsstarten till hösten hållas enligt plan. Skolan kan inte lämna några löften om att inte förlänga läsåret.

På torsdag börjar det första distanspasset kl 08.50.

Skolan uppmanar alla elever att framöver ta del av den information som kommer att kommuniceras via mail.

Eventuella frågor besvaras av skolledningen. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Exempelbild