Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Distansundervisning för Ekbackeskolan, Introduktionsprogrammet, Yrkesskolan och vuxenutbildningen

Osby kommun ställer om till distansundervisning för Ekbackeskolan, Introduktionsprogrammet, Yrkesskolan och vuxenutbildningen från och med onsdag 18 mars. Beslutet togs i kommunens krisledningsgrupp under tisdagen, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lärosäten och gymnasieskolor i Sverige uppmanas nu att bedriva distansundervisning. Den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19.
Beslutet innebär att elever och studerande inte ska komma till skolan, om inget annat anges. Eleverna på respektive skola, Ekbackeskolan, Introduktionsprogrammet, Yrkesskolan och vuxenutbildning i Osby, kommer att få information om hur undervisningen planeras för respektive skola.
Verksamheterna som håller stängt gör så tills vidare, tills annat anges. Läs mer om besluten som påverkar våra medborgare på vår sida med samlad information www.osby.se/covid19 Länk till annan webbplats.

Exempelbild