Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

God handhygien

Vi måste alla hjälpas åt för att förhindra smittspridning i skolan och inte minst i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att vi alla, elever och övrig personal, följer nedanstående rekommendationer.

Exempelbild

Tvätta händerna ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk!

Stanna hemma när du är sjuk.

På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning.

Den vanligaste spridningen sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

Tvätta händerna
Nys i armvecket
Stanna hemma