Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Nationell språktävling

För att öka intresset för moderna språk tävlar Ekbackeskolans elever under vecka 6 i IL
Competition/Språkolympiaden. Tävlingens syfte är att få elever att fortsätta att studera
moderna språk på gymnasiet och även på universitet. Dessutom vill skolan skapa en
återkommande händelse för våra elever som kan motivera dem och visa att deras
språkkunskaper även är viktiga utanför skolan.


Tävlingen är inriktad mot de elever som går i årskurs 2 men även eleverna i årskurs 1 kommer
att tävla för att visa vad fortsatta studier i språken bland annat kan erbjuda.

Exempelbild