Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Regler angående studentflak

Det lackar mot studentflakstider!
Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp men om kraven nedan är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

• Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.

• Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.

• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.

• Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

• Fordonet får inte köras fortare än 20 km i timmen. Fordonet får endast köras på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.

• Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar att välta.

Tänk på följande:

• Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.

• Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.

• Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.

• Högsta hastigheten är 20 km i timmen.

• En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.


Trevlig student!


Rolf Paimensalo (Roffe)
Kommunpolis,
Ö Göinge/Osby Polisområde Blekinge/Nordöstra Skåne

lokalpolisområde Hässleholm
Telefon: 010-56 17 280
Mobil: 0768-543 655
rolf.paimensalo@polisen.se


Exempelbild