Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Föräldramöte onsdagen den 5 september

Föräldramöte årskurs 1 OBS! Olika tider beroende på program:

Grupp 1: Kl. 18:30 - 20:30 Industritekniska-, Handel- och administrations-, Hotell och turism-, Vård och omsorgs-, Barn- och fritids- och Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet Calcio.

Grupp 2: Kl. 19:00 - 21:00 Teknik-, Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet

Välkomna till föräldramöte för årskurs 1 på gymnasiet. Vi vill ge er tillfälle att besöka skolan och träffa skolledning, mentorer och elevstödjande personal. I år är vi så många elever, vilket gör att vi måste fördela samlingen i hörsalen vid två olika tider. Syftet med kvällen är att informera om hur vi bedriver vår verksamhet samt ge er möjlighet att ställa frågor om sådant ni undrar över. Vi bjuder på kaffe.

Program: Grupp 1 träffas kl. 18.30 för information i hörsalen. Grupp 2 träffas kl.19.00 för information i hörsalen. Hörsalen finns på nya skolan (Idrottsgatan 48)

Presentation av skolan och elevstödjande personal, kort allmän information om gymnasieskolan, schema, onsdagar mm.

Information i klassrummen; arbetssätt på gymnasiet, mentorssystemet, betyg, närvaro, policyfrågor och annat av intresse för dig som föräldrar.

Välkommen

Anna Nordqvist (rektor) och Anders Jonasson (rektor)

Välkomna till Hörsalen på nya skolan.

Föräldrarmöte