Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Undervisande personal Rektorsområde 2 Gy-program; BF, IN, NA, TE, VO och IM

Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Rektor

Kontaktuppgifter undervisande personal