Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Lärare på gymnasieskolan Ro2.

BF, IN, NA, TE, VO och IM (Introduktionsprogrammen).
Rektor Anna Norqkvist.

Kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Telefon

Annika Gustavsson

Lärare och praktiksamordnare IM

0479-52 85 58

Camilla Fischer

Lärare vård och omsorg


Carina Sundin-Gamhov

Lärare IM

0479-52 85 58

Caroline Hunter

Lärare svenska, engelska och psykologi

0479-52 85 40

Cecilia Sundgren

Lärare IM

0479-52 85 58

Dennie Gustafsson

Lärare i matematik och fysik

0479-52 85 59

Emma Jonsson

Lärare i idrott och historia

0479-52 85 35

Ewa Nilsson

Lärare i svenska, religionskunskap och filosofi

0479-52 85 40

Göran Andersson

Lärare i Naturkunskap, Kemi och Biologi

0479-52 85 59

Gordana Kostoska

Lärare i yrkesämnen


Henrik Gudmundsson

Lärare Teknikprogrammet

0479-52 85 60

Joakim Svensson

Lärare IM

0479-52 85 58

Katrin Rongby

Lärare i vård och omsorg

0709-88 85 39

Laila Smith

Lärare Teknikprogrammet

0479-52 85 60

Madeleine Hallberg

Lärare IM

0479-52 85 58

Majed Nabha

Lärare i allmänna ämnen


Maria Larsen

Lärare IM

0479-52 85 58

Marina Kuznetsova

Lärare IM

0479-52 85 58

Martin Andersson

Lärare i matematik och idrott

0479-52 85 59

Methak Abedali

Lärare IM

0479-52 85 58

Mitra Bayat

Studiehandledare IM

0479-52 85 58

Peter Olofsson

Lärare i industritekniska ämnen

0709-31 81 12

Pär Nordquist

Lärare naturkunskap

0479-52 85 23

Sandra Andersson

Lärare IM

0479-52 85 58

Thomas Petersen

Lärare i industritekniska ämnen

0479-52 85 23

Tobias Kedegren

Lärare IM

0479-52 85 58

Victor Andersson

Lärare IM

0479-52 85 58