Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Vård- och omsorgsprogrammet

Är du intresserad av hälsa, vård och omsorg? Vill du arbeta med människor? Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet

Denna utbildning passar dig som vill:
• ha ett varierat arbete
• träffa många människor
• lära dig mer om hälsa, vård och friskvård
• ha möjlighet både till arbete och fortsatta studier

APL

Du kommer under din utbildning att tillbringa minst 15 veckor på en arbetsplats och få lära dig om hur det är att arbeta som undersköterska. Du kommer att få möjlighet att prova på att jobba på boende, i hemtjänst, inom daglig verksamhet, inom psykiatri eller på sjukhus. Under din APL-tid får du följa en erfaren handledare och din lärare besöker dig på arbetsplatsen.

APL utomlands

Alla elever på ett yrkesprogram på Ekbackeskolan har möjlighet att få göra en del av sin APL-tid utomlands. På så vis kan du få erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg i
andra länder, träna din engelska, spanska eller tyska och få en upplevelse för livet!

Teori

I skolan förbereder du dig på att möta och stödja människor inom olika områden som till exempel psykiatri, äldreomsorg, sjukvård och funktionshinderområdet. Kommunikation och bemötande är viktiga delar som genomsyrar alla kurser. Det tredje året väljer du en inriktning och fördjupar dina kunskaper inom antingen sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller funktionshinderområdet.

Grundläggande behörighet

Du har möjlighet att välja kurser för att få grundläggande behörighet för högskolestudier.

Nära samarbete

Ekbackeskolan och Osby kommun har ett nära samarbete. Vi har bland annat en gemensam metodsal och våra elever får möjlighet att delta i aktiviteter och projekt i kommunens verksamheter.

Körkortsteori +7 körlektioner!

För dig som ska arbeta inom Körkortsvård och omsorg underlättar det att ha körkort. Därför erbjuder vi dig som läser Vård- och omsorgsprogrammet körkortsteori och 7 h körlektioner.


Vårdare hjälper senior

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska 1

Programgemensamma kurser Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykologi 1, Psykiatri 1, Samhällskunskap 1a2, Specialpedagogik 1, Svenska 2, Vård och omsorgsarbete 1 och 2

Programfördjupning/
yrkesutgång (valbar inför åk 3)

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livskvalitet, Medicin 2, Socialpedagogik, Vårdpedagogik och handledning, Psykiatri 2, Samhällsbaserad psykiatri, Akutsjukvård, Räddningsmedicin, Specialpedagogik 2

Individuellt val och Gymnasiearbete