Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människor och samhället utvecklas och fungerar ur ett internationellt perspektiv. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum.


Utbildningen syftar till att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Examensmålen lyfter fram elevens kunskap om hur människor agerar som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet behandlar också områden såsom demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska ge eleverna förmågan att utveckla ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Inom inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder och teorier som används inom samhällsvetenskapen. Dagsaktuella frågor i ett både lokalt och globalt perspektiv lyfts fram. Du kan till exempel få jämföra olika levnadsförhållanden i världen eller klimatförändringar i ett internationellt perspektiv.

Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inom inriktningen ska du fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.

Beteendevetenskap innebär studier av människan och hennes handlingar i samspel med samhället hon lever i. Ett exempel på detta kan vara att förstå varför människor är som de är och agerar som de gör samt hur detta påverkar framtidens samhälle. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder och teorier som används inom samhällsvetenskapen.


Elever från samhällsvetenskapsprogrammet

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 och 6, Historia 1b, Idrott och hälsa 1, Matematik 1b och 2b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska 1-3

Programgemensamma kurser Filosofi1, Psykologi 1, Moderna språk 2 steg

Inriktning/programfördjupning Beteendevetenskap Ledarskap och organisation, Kommunikation, Psykologi 2a, Samhällskunskap 2 och 3, Sociologi , Filosofi 2, Geografi 1, Religionskunskap 2 Samhällsvetenskap Geografi 1 och 2, Historia 2a och 3, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och 3,Sociologi

Individuellt val och Gymnasiearbete