Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov? När du väljer Barn- och fritidsprogrammet (BF) öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar.


Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom psykologi, sociologi och pedagogik. Din förståelse för hur grupper fungerar och hur vi människor kommunicerar med varandra breddas och du får öva dig på att bli en bra ledare för olika grupper av människor.

Ekbackeskolan erbjuder inriktningarna:

Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Alla inriktningarna fokuserar på mänskliga möten och relationer samt på vikten av en frisk och hälsosam livsstil. Planering och genomförande av aktiviteter, lek och skapande är också viktiga inslag.
Inriktningen Fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.
Inriktningen Pedagogiskt arbete ska ge kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ska förbereda dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan och på fritidshem eller som elevassistent i skolan.
Inriktningen Socialt arbete ska ge kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Den ska förbereda dig för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.


På Barn- och fritidsprogrammet varvas arbetsplatsförlagt lärande (praktik) med teori. Du får därför en bred kunskapsgrund att stå på samtidigt som du utvecklar en yrkesidentitet och blir trygg i din kommande yrkesroll.


Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram men du har alltid möjlighet att inom programmets ram läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.


Förskollärare och barn

Ämnesplan

Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska 1

Programgemensamma kurser Hälsopedagogik, Naturkunskap 1a2, Kommunikation, Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogiskt ledarskap, Samhällskunskap 1a2, Svenska 2

Inriktning/programfördjupning

Fritid och hälsa
(Yrkesutgång: bad/sporthallspersonal, idrott/fritidsanläggningspersonal, personlig tränare)

Fritids- och friskvårdsverksamheter, Fritids- och idrottskunskap, Bad- och friskvårdsanläggningar, Drift och underhåll av fritidsanläggningar, Aktivitetsledarskap (mot annan vald/tänkt inriktning) Massage, Träningslära, Entreprenörskap, Idrott och hälsa 2.


Pedagogiskt arbete (Yrkesutgång: barnskötare, elevassistent).

Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Skapande verksamhet, Specialpedagogik 1, Pedagogiska teorier och praktiker, Kost och hälsa, Digitalt skapande, Aktivitetsledarskap.


Socialt arbete (Yrkesutgång: väktare, personlig assistent, stöd och service inom funktions-hinderområdet).

Socialt arbete, Sociologi, Bevakning och säkerhet, Rätten och samhället, Etnicitet och kulturmöten, Specialpedagogik 1

Individuellt val och Gymnasiearbete